Results

-
BYIZA CYANE

 7,391 total views,  4 views today

Share

SUBIRAMO NTIWAGEJEJE AKENEWE

 7,392 total views,  5 views today

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Kurangiza gushitura

#2. Gukomereka kw'inka

#3. Gukamana ingoga

#4. Kuzigarura mu rugo

#5. Kujyana unka ahari ubwatsi

#6. Kurangiza gukama

#7. Kuramburura kwa zo

#8. Kuzirasa amatezano

#9. Kujya ku nda kwazo

#10. Kuziyobora / Kuzishorera

#11. Guca ubwatsi bw'inka

#12. Aho inka zirishiriza

#13. Gukamisha yombi

#14. Kuzijyana kuziragira

#15. Kurorera gukama

#16. Gukurura babyaza

#17. Guca umurizo

#18. Gusubiza inyuma inka

#19. Kwahura kure

#20. Gutoroka kw'inka

#21. Kuzijyana ku kibumbiro

#22. Kurya kw'inka

#23. Gutwita kw'inka

Finish

 7,390 total views,  3 views today

Share