Results

BYIZA CYANE

 7,115 total views,  4 views today

Share

SUBIRAMO NTIWAGEJEJE AKENEWE

 7,116 total views,  5 views today

Share

#1. Kuzirasa amatezano

#2. Kuzigarura mu rugo

#3. Kujyana unka ahari ubwatsi

#4. Kurangiza gukama

#5. Kurya kw'inka

#6. Kuzijyana ku kibumbiro

#7. Kuzijyana kuziragira

#8. Gukurura babyaza

#9. Gukomereka kw'inka

#10. Kwahura kure

#11. Gusubiza inyuma inka

#12. Kurangiza gushitura

#13. Kuziyobora / Kuzishorera

#14. Gutwita kw'inka

#15. Gukamisha yombi

#16. Aho inka zirishiriza

#17. Kurorera gukama

#18. Kuramburura kwa zo

#19. Kujya ku nda kwazo

#20. Guca umurizo

#21. Gutoroka kw'inka

#22. Guca ubwatsi bw'inka

#23. Gukamana ingoga

finish

 7,114 total views,  3 views today

Share