IBITABO N’IMYITOZO BY’IKINYARWANDA. (SUBIZA IMYITOZO YOSE UKO ARI 3 UBONE GUKORA KURI FINISH)

 

IBITABO REB:Ibitabo birimo inkuru n’imivugo byagenewe abana biga mu mashuri abanza

 

 

 

 

Results

-

BYIZA CYANE

 918 total views,  21 views today

Share

SUBIRAMO NTIWAGEJEJE AKENEWE

 919 total views,  22 views today

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Kurorera gukama

#2. Gukamisha yombi

#3. Gutwita kw'inka

#4. Kurangiza gukama

#5. Guca ubwatsi bw'inka

#6. Kurangiza gushitura

#7. Kurya kw'inka

#8. Gukamana ingoga

#9. Kuramburura kwa zo

#10. Kujya ku nda kwazo

#11. Kujyana unka ahari ubwatsi

#12. Kuziyobora / Kuzishorera

#13. Kwahura kure

#14. Gutoroka kw'inka

#15. Guca umurizo

#16. Gukurura babyaza

#17. Kuzijyana kuziragira

#18. Kuzigarura mu rugo

#19. Gukomereka kw'inka

#20. Gusubiza inyuma inka

#21. Kuzirasa amatezano

#22. Aho inka zirishiriza

#23. Kuzijyana ku kibumbiro

Finish

 

 

 

 

INKURU YA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results

-

 920 total views,  23 views today

Share

 921 total views,  24 views today

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Amata y'abashumba

#2. Amata bavanze n'amazi

#3. Amata amaze kuvura

#4. Agati bavurugisha amata

#5. Amata y'inka ihaka

#6. Umuheha banywesha amata

#7. Amata yiriwe

#8. Amata yaraye ataravura

#9. Amata inyna yanze konka

#10. Gutunganya amata y'ikivuguto

#11. amata y'inka yenda guteka

#12. Amata y'inka ikibyara

Finish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibindi bitabo byo gusoma kubana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1. Kubika icyansi cyangwa igisabo

#2. Kurangiza koza icyansi

#3. Kurangiza gukama

#4. Igicuma bashyira mo amata

#5. Kumara amata mu kintu

#6. kumena amata utabishatse

#7. Kumena amata ubishatse

#8. Kuvana amavuta mu mata

#9. Ibyo bakoresha mu mata byose

#10. Gusuka amata mu gisabo

Finish

Results

-

 922 total views,  25 views today

Share

 923 total views,  26 views today

Share

HD Quiz powered by harmonic design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 917 total views,  20 views today

Share