ITONDERE AMAGAMBO UKORESHA IYO URI KUGANIRA NA BGENZI BAWE.

Umugore w’umupfakazi yari atuye mu mudugudu uri hafi y’ishyamba . yagiraga amagara macye. Muri iryo shyamba habagamo intare idasanzwe.

Abandi bagore bajyaga mo gutashya inkwi , bakazikorera bagayaha. Wa mugire we yagerayo , intare ikamwasiriza ibiti, ikamuhambirira , ikamukorera agataha. Iyo nkuru yari izwi n’abandi . umunsi umwe abagore bari bateraniye hamwe baganira. Umwe muri abo bagore abaza wa mugore ati:<< Ese wowe iriya ntare mubana mute? Uziko nta bwoba ugira !!>>  Umugore aramusubiza ati :<< rwose iriya ntare ntacyo yari intwaye. Gusa icyo mpfa nayo ni uko inuka!! Umenya itajya ikaraba>>. Ibyo yabivuze imtare iri hafi irabyumva.

Hashize iminsi asubira mu ishyamba intare imushakira inkwi nziza ,agiye kugenda iramubwira iti :<< Fata ishoka unkubite mu gahanga>>. Umugore aranga agira ubwoba. Intare imubwiye ko natabikora imurya, undi afata ishoka n’ubwiba ayikubita intare mu gahanga. Intare irikunkumura, iramureka aragenda.

Bukeye agaruka afite ubwoba bwinshi aziko bimurangiranye . intare imushakira inkwi , mbere y’uko agenda iramubwira iti :<< wa mugore we igikomere wanteye n’ishoka wankubise cyarakize. Ariko igikomere natewe n’ijambo wavuze ntikirakira >>.

Isomo :Ujye witondera amagambo yawe. Mbere yo kuvuga ujye ukaraga ururimi karindwi(inshuro zihagije) mu kanwa kawe, kuko ijambo ribi rikomeretsa cyane, rikica, rigasenya undi, Naho ijambo ryiza rivura nk’ikinini.

Byakuwe mu gitabo “Gukumira no gukemura amakimbirane, ipaji ya 11

 170 total views,  1 views today

Share